Out of stock

**NEW** BULK ORDERS

24k Gold – Hybrid Bulk

$480.00$1,560.00

Out of stock

QP (4OZ) ($480.00)
HP (8OZ) ($840.00)
POUND (16OZ) ($1,560.00)
Out of stock

**NEW** BULK ORDERS

Afghani – Indica BULK

$320.00$1,040.00

Out of stock

QP (4OZ) ($320.00)
HP (8OZ) ($560.00)
POUND (16OZ) ($1,040.00)
Sale!
Out of stock
$640.00$1,920.00

Out of stock

QP (4OZ) ($640.00)
HP (8OZ) ($1,120.00)
POUND (16OZ) ($1,920.00)
Out of stock

**NEW** BULK ORDERS

Alien OG – Hybrid BULK

Out of stock

QP (4OZ)
HP (8OZ)
POUND (16OZ)
Out of stock

**NEW** BULK ORDERS

Alien OG – Hybrid BULK

$290.00$865.00

Out of stock

QP (4OZ) ($290.00)
HP (8OZ) ($505.00)
POUND (16OZ) ($865.00)
Out of stock

**NEW** BULK ORDERS

Black Dutch – Indica Bulk

$384.00$1,248.00

Out of stock

QP (4OZ) ($384.00)
HP (8OZ) ($672.00)
POUND (16OZ) ($1,248.00)
Out of stock

**NEW** BULK ORDERS

Black Gold – Indica Bulk

$480.00$1,560.00

Out of stock

QP (4OZ) ($480.00)
HP (8OZ) ($840.00)
POUND (16OZ) ($1,560.00)
Out of stock

**NEW** BULK ORDERS

Black Jack Kush – Hybrid BULK

$384.00$1,248.00

Out of stock

QP (4OZ) ($384.00)
HP (8OZ) ($672.00)
POUND (16OZ) ($1,248.00)
Out of stock

**NEW** BULK ORDERS

Blue Diesel – Hybrid BULK

$160.00$520.00

Out of stock

QP (4OZ) ($160.00)
HP (8OZ) ($280.00)
POUND (16OZ) ($520.00)
Out of stock
$384.00$1,248.00

Out of stock

QP (4OZ) ($384.00)
HP (8OZ) ($672.00)
POUND (16OZ) ($1,248.00)
Out of stock

**NEW** BULK ORDERS

Bubba Crunch – Indica BULK

$320.00$1,040.00

Out of stock

QP (4OZ) ($320.00)
HP (8OZ) ($560.00)
POUND (16OZ) ($1,040.00)
Out of stock

**NEW** BULK ORDERS

Bubba Kush – Indica BULK

$384.00$1,248.00

Out of stock

QP (4OZ) ($384.00)
HP (8OZ) ($672.00)
POUND (16OZ) ($1,248.00)