Black Mintz *Hybrid*

$10.00$150.00

iconIndica

Type


21.6%

THC


1.0%

CBD

SKU: N/A Categories: ,
iconIndica

Type


21.6%

THC


1.0%

CBD